Forside

Velkommen til Dansk Havkajak Brancheforening

 

Medlemmerne i DHB arbejder alle for at holde det højst mulige sikkerhedsniveau og konsensus omkring tekniske niveauer.

Derfor står DHB's medlemmer for høj sikkerhed, erfaring og gode oplevelser.

 

 Foreningens formål er:

  • Formålet er at virke som repræsentant og talerør for professionelle kursusudbydere der arbejder med havkajak og friluftsliv.
  • Foreningen skal arbejde for en høj professionel kvalitet i kursusudbydelsen blandt medlemmerne hvad angår pædagogik, sikkerhed og formidling af kysten natur, kultur og miljø.
  • Foreningen skal samordne og opsamle erfaringer vedrørende havkajakroning for derigennem at medvirke til øget sikkerhed under og gennem kursusvirksomhed.
  • Foreningen skal varetage medlemmernes fælles interesser ved aktiv profilering af branchen.
  • Foreningen skal sikre medindflydelse i de organer som har betydning for friluftsliv ved kysten med havkajak.